Klimatizace Kino
28.11.2021 16:13:31

Varování
Poruchy
BT1
2,3 °C
BT2
18,8 °C
BT3
19,3 °C
BT4
20,0 °C
BT5
20,0 °C
BT6
0,0 °C
BT7
24,1 °C
BT8
20,7 °C
BT9
21,3 °C
BT10
21,0 °C
BT11
20,5 °C
BT12
15,9 °C
BT13
13,1 °C
BT14
22,1 -
BP1
2 Pa
BP2
12 Pa
BTC1
21,0 °C
1 016 ppm
SP1
220 Pa
OK
SP2
220 Pa
OK
SP3
220 Pa
OK
YK1
Zav
YK2
Zav
YK3
0,0 %
YK4
0,0 %
YK5
Zav
YK6
Zav
HS13
0,0 %
M1
0,0 %
M2
0,0 %
M3
Vyp
CE1
Vyp
CE2
Vyp
YV1
17,0 %
YV2
0,0 %
SA1
Vyp
SA2
Vyp
SA3
Zap
SA4
Vyp
SA5
NoBlok
H2
Vyp
H3
Vyp
H4
Vyp
CHL921
Vyp
CHL922
Vyp
CHL93
Vyp
YP1
Zav
YP2
Zav
PV
Vyp
OV
Vyp
ZZT
Vyp
Režim Auto
Stav Vyp
Varování OK
Porucha OK