Energetický management firmy
25.5.2022 02:31:33

Hlavní elektroměr
3 148 kW
Hlavní plynoměr
2 456 m3/h
Hlavní vodoměr
32 m3/h
Admin. budova
5 kW
Laboratoře SVJ214
2 kW
Soc.budova kuchyň
2 kW
Kompresorovna BSJ,klima
4 kW
ExpediceSHV
7 kW
Sklad surovin
3 kW
ČOV glazury
6 kW
Vápencové hospodářství
4 kW
Hala3 výpal
4 kW
Čerpání z jámy
4 kW
Kompresorovna ATLAS
1 kW
Fluorfiltr pro RS č.1
4 kW
Fluorfiltr pro RS č.2
2 kW
PiVo,Tek-roll 3-10
3 kW