Energetický management firmy
24.9.2021 07:59:04

Hlavní elektroměr
3 227 kW
Hlavní plynoměr
2 365 m3/h
Hlavní vodoměr
30 m3/h
Admin. budova
0 kW
Laboratoře SVJ214
0 kW
Soc.budova kuchyň
0 kW
Kompresorovna BSJ,klima
0 kW
ExpediceSHV
0 kW
Sklad surovin
0 kW
ČOV glazury
0 kW
Vápencové hospodářství
0 kW
Hala3 výpal
0 kW
Čerpání z jámy
0 kW
Kompresorovna ATLAS
0 kW
Fluorfiltr pro RS č.1
0 kW
Fluorfiltr pro RS č.2
0 kW
PiVo,Tek-roll 3-10
0 kW