Energetický management firmy
28.11.2021 15:28:53

Hlavní elektroměr
2 875 kW
Hlavní plynoměr
2 648 m3/h
Hlavní vodoměr
31 m3/h
Admin. budova
6 kW
Laboratoře SVJ214
3 kW
Soc.budova kuchyň
3 kW
Kompresorovna BSJ,klima
5 kW
ExpediceSHV
9 kW
Sklad surovin
4 kW
ČOV glazury
8 kW
Vápencové hospodářství
5 kW
Hala3 výpal
5 kW
Čerpání z jámy
5 kW
Kompresorovna ATLAS
1 kW
Fluorfiltr pro RS č.1
5 kW
Fluorfiltr pro RS č.2
2 kW
PiVo,Tek-roll 3-10
4 kW