Energetický management
29.5.2024 19:54:59

Hlavní elektroměr
3 328 kW
Hlavní plynoměr
2 766 m3/h
Hlavní vodoměr
35 m3/h
Admin. budova
7 kW
Soc.budova kuchyň
3 kW
Kompresorovna BSJ,klima
5 kW
ExpediceSHV
5 kW
Sklad surovin
6 kW
ČOV glazury
3 kW
Vápencové hospodářství
5 kW
Hala3 výpal
4 kW
Čerpání z jámy
4 kW