Klimatizace Kino
4.12.2022 18:37:39

Varování
Poruchy
BT1
6,9 °C
BT2
13,4 °C
BT3
14,7 °C
BT4
22,7 °C
BT5
16,2 °C
BT6
0,0 °C
BT7
21,8 °C
BT8
24,1 °C
BT9
22,3 °C
BT10
21,5 °C
BT11
20,1 °C
BT12
13,9 °C
BT13
22,8 °C
BT14
24,0 -
BP1
800 Pa
BP2
528 Pa
BTC1
20,0 °C
672 ppm
SP1
220 Pa
OK
SP2
220 Pa
OK
SP3
220 Pa
OK
YK1
Zav
YK2
Otev
YK3
100,0 %
YK4
0,0 %
YK5
Zav
YK6
Otev
HS13
100,0 %
M1
50,4 %
M2
55,4 %
M3
Chod
CE1
Chod
CE2
Vyp
YV1
30,3 %
YV2
0,0 %
SA1
Vyp
SA2
Vyp
SA3
Zap
SA4
Vyp
SA5
NoBlok
H2
Chod
H3
Chod
H4
Vyp
CHL921
Vyp
CHL922
Vyp
CHL93
Vyp
YP1
Otev
YP2
Otev
PV
Chod
OV
Chod
ZZT
Chod
Režim Auto
Stav Chod
Varování Varování
Porucha OK